Dve lipy malolisté v Rešici

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 18 a 22m, obvodom kmeňa 383 a 579cm, priemerom koruny 16 a 20m a vekom viac ako 300 rokov. Sú chránené z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádzajú sa západne od obce Rešica v poľnohospodársky využívanej voľnej krajine.