Dub na Godrovej ulici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Strom s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, zriedkavého výskytu. Stĺpovitá forma duba je vysoká 30m, s obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 12m a vekom 80 rokov. Strom rastie na Godrovej ulici v záhrade.