Brezy v Mlynskej doline

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, estetického a ekologického významu. Stromy majú vysokú biologickú a estetickú hodnotu a zriedkavý výskyt. Dva exempláre brezy previsnutej sú vysoké 12m, vek 60 rokov. Prvá breza má obvod kmeňa 75cm a priemer koruny 8m a druhá 114cm a 10m. Rastú v Mlynskej doline pred GÚDŠ.