Delostrelecké opevnenie v Dúbravke

Národná kultúrna pamiatka Delostrelecké opevnenie vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bunker 1. Prvá betónová kaverna z obdobia 1.svetovej vojny z rokov 1914-1915.

Bunker 2. Druhá betónová kaverna z obdobia 1.svetovej vojny z rokov 1914-1915.

Bunker 3. Tretia betónová kaverna z obdobia 1.svetovej vojny z rokov 1914-1915.

Leave a Reply