Dve lipy malolisté v Rešici

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 18 a 22m, obvodom kmeňa 383 a 579cm, priemerom koruny 16 a 20m a vekom viac ako 300 rokov. Sú chránené z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádzajú sa západne od obce Rešica v poľnohospodársky využívanej voľnej krajine.

Vŕba biela v Čečejovciach

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Vŕba biela s výškou 19m, obvodom kmeňa 460cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Čečejovce v ohradenom areáli objektu telocvične.

Zvonica v Zlatej Idke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Baroková murovaná zvonica z roku 1823. Upravovaná bola v rokoch 1943, 1950, 1979, 1996, 2002 a 2009. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Bývalá zvonica (klopačka, kaplnka) sa nachádza v časti Rieka v strede obce. V súčasnosti sa v nej nachádza múzeum miestneho významu.