Meštianske domy Štósska 2, 3 v Medzeve

Národná kultúrna pamiatka Meštianske domy vyhlásená v roku 1996. Dvojdom sa nachádza v časti Nižný Medzev v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Meštiansky dom I. Postavený bol v roku 1920. Radový jednopodlažný dom sa nachádza na ulici Štósska 2. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň. Meštiansky dom II. Postavený bol v roku 1920. Radový jednopodlažný dom sa nachádza na ulici Štósska 3.

Meštiansky dom Sad padlých hrdinov 22 v Medzeve (Sohlerov dom)

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a brána vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Meštiansky dom. Secesný dom zo začiatku 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v severozápadnej časti námestia v Pamiatkovej zóne. Brána. Secesná murovaná vstupná brána zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa vľavo od uličnej fasády.

Kláštor premonštrátov v Jasove

Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor premonštrátov. Premonštrátske prepoštstvo vzniklo na prelome 12. a 13.storočia. Neskorobaroková budova kláštora jasovského konventu premonštrátskej rehole bola postavená v rokoch 1745-1766 na mieste staršieho opevneného gotického kláštora z rokov 1421-1436. Ten bol za husitských vojen opevnený, bol vybudovaný rybník a mlyn. Upravovaný bol v rokoch 1792-1802, 1895-1913 a v 2.polovici 20.storočia. V 19.storočí vznikla kláštorná tlačiareň. Autormi stavby sú projektant A. F. Pilgram a A. Salzgeber. Má osemkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. V interiéri kláštornej bohatej knižnice sú barokové fresky a rokokový mobiliár. Kostol svätého Jána Krstiteľa. Vstupné nádvorie. Park. Anglický park s historickou zeleňou z 2.polovice...