Rušňové depo v Liptovskej Tepličke

Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo s areálom vyhlásená v roku 1989. Stavby v štýle ľudového staviteľstva z roku 1919. Nachádza sa na severnom okraji intravilánu obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Rušňové depo. Rušňové depo čiernovážskej železnice. Hrázdená architektúra. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č.623. Ľudový dom. Drevená prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č.622. Strážny dom. Drevená prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č.620. Výpravná budova. Železničná stanica, čakáreň. Drevená prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Budova č.1.

Mýtna stanica v Spišskom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka Mýtna stanica s areálom vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa na ulici Štefánikova 6 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mýtna stanica. Gotická budova mýtnej stanice zo 14.storočia. Upravovaná bola v 18., 19. a 20.storočí. Dvojpodlažná stredoveká budova s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Remeselnícky dom. Barokový remeselnícky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Pôvodne radový, v súčasnosti nárožný, prejazdový obytný dom. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2011.