Synagóga v Šamoríne (Zsinagóga)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Pôvodná neologická židovská synagóga bola postavená v 2.polovici 19.storočia. V roku 1912 bola upravená v romanticko-historizujúcom slohu. Upravovaná bola v roku 2007. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová a jednopodlažná. V súčasnosti v nej od roku 1996 sídli At Home Gallery, Galéria súčasného umenia. Stojí na ulici Mliečňanská 5 v juhovýchodnej časti mesta.

Neologická synagóga v Prešove

Národná kultúrna pamiatka Synagóga a škola vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Synagóga. Historizujúca budova neologickej synagógy z roku 1888. Upravovaná bola v roku 1948. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná. Autormi stavby sú H. Gasth, A. Martinelli. Sieňová stavba s emporami. Nachádza sa na východnej strane ulice Konštantínova 7. Židovská škola.

Veľká ortodoxná synagóga v Prešove

Národná kultúrna pamiatka Synagóga s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Areál od 80.rokov 19.stotročia budovala Ortodoxná obec v priestore za mestskými hradbami. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Synagóga I. Historizujúca budova ortodoxnej synagógy postavená v rokoch 1897-1898. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná bez veží. Je súčasťou komplexu židovských komunálnych inštitúcií. Stavbu realizoval stavebná firma V. Kollacsek a Wirth. Pomerne strohé novorománsko-maurské fasády skrývajú doslova poklad synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa. Nachádza sa na ulici Jarková 11634 v severozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácii. Synagóga II. Funkcionalistická budova sefardskej...

Synagóga v Spišskom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Neskoroklasicistická budova z roku 1870 s prvkami orientálnej architektúry. Upravovaná bola v roku 1905, po roku 1905 a v roku 2001. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Jednoloďový solitér sa nachádza na ulici Štefánikova 78 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej koncertná sieň.