Bytový dom Zelená 1 (Paluďaiovský dom)

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a fontána vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Eklekticistický bytový dom bol postavený v roku 1882. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Viktor Rumpelmayer. Schodiskový nárožný, tzv. Paluďaiovský dom, stojí na ulici Zelená 1 pri Hlavnom námestí 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Paluďaiova fontána.

Leave a Reply