Bytový dom Terézie Vansovej 1

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a sadovnícka úprava vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici T. Vansovej 1 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Nájomný bytový dom bol postavený v roku 1920. Solitérna stavba má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením.

Sadovnícka úprava. Sadovnícka úprava ss historickou zeleňou bola vybudovaná v roku 1920. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa okolo bytového domu severozápadne od cintorína Kozia brána.

Leave a Reply