Bytový dom Štefánikova 37, 39, 41

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1980. Tri novorenesančné bytové domy. Nachádza sa na ulici Štefánikova v Pamiatkovej zóne severne od Grasalkovičovho paláca. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom II. Mahrov dom. Postavený bol pred rokom 1894. Upravovaný bol okolo roku 1988. Dvojpodlažná schodisková stavba s podkrovím, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 37.

Bytový dom III. Postavený bol koncom 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1988. Schodisková dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 39.

Bytový dom I. Postavený bol pred rokom 1894. Upravovaný bol okolo roku 1975 a v rokoch 1987 a 2000-2003. Nárožná schodisková dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 41.

Leave a Reply