Bytový dom Panenská 11 (Georgievičov palác)

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pomník vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Novobarokový palác, dnes bytový dom, bol postavený pred rokom 1885. Upravovaný bol v rokoch 1939 a 1944. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou, je schodiskový nárožný. Autorom stavby je Viktor Rumpelmayer. Bulharská škola stojí na ulici Panenská 11 v Pamiatkovej zóne.

Pomník O. Trebitschovej.

Leave a Reply