Bytový dom Palisády 35

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a sadovnícka úprava vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici Palisády 35 pri ulici Godrova v centrálnej časti Pamiatkovej zóny. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1923-1924. Upravovaný bol v 4.štvrtine 20.storočia a v rokoch 2004, 2006 a 2012. Solitérna stavba má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu a je štvorpodlažná s podkrovím. Autorom stavby je pravdepodobne Rudolf Bitzan.

Sadovnícka úprava. Sadovnícka úprava s historickou zeleňou okolo domu bola vybudovaná v 20.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa severovýchodne od cintorína Kozia brána.

Leave a Reply