Bytový dom Palárikova 1-10 (Zehnhaus)

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1990. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom I. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926 a v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 1 ako 1.objekt od východu v južnom rade.

Bytový dom II. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926 a v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 2 ako 1.objekt od východu v severnom rade.

Bytový dom III. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 3 ako 2.objekt od východu v južnom rade.

Bytový dom IV. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a v 21.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 4 ako 2.objekt od východu v severnom rade.

Bytový dom V. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 5 ako 3.objekt od východu v južnom rade.

Bytový dom VI. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 6 ako 3.objekt od východu v severnom rade.

Bytový dom VII. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 7 ako 4.objekt od východu v južnom rade.

Bytový dom VIII. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 8 ako 4.objekt od východu v severnom rade.

Bytový dom IX. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 9 ako 5.objekt od východu v južnom rade.

Bytový dom X. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 10 ako 5.objekt od východu v severnom rade.

Leave a Reply