Bytový dom Mlynské Nivy 2 (Kaviareň Drobek)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Historizujúci bytový dom bol postavený pred rokom 1929. Upravovaný bol v rokoch 1930-1931, 1932, 1937 a 2003-2010. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom prestavby v rokoch 1930 a 1932 je Alexander Feigler, v rokoch 1930-1931 D. Quastler a v roku 1937 F. Kruml. Schodiskový nárožný dom, Kaviareň Drobek, stojí na ulici Mlynské Nivy 2 pri ulici 29.augusta v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply