Bytový dom Kuzmányho 3

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici Kuzmányho 3 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1879. Upravovaný bol v roku 1930. Solitérna stavba má nepravidelný pôdorys a je trojpodlažná a stojí v závere Kuzmányho ulice.

Záhrada. Prírodno-krajinárska záhrada bytového domu s historickou zeleňou z prelomu 19. a 20.storočia. Nachádza sa pri dome v závere Kuzmányho ulice.

Leave a Reply