Bytový dom Kozia 17 (Dom barónky Márie Ňáriovej)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový bytový dom bol postavený v 4.štvrtine 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2002. Má pôdorys v tvare L, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový dom palácového typu, dom barónky Márie Ňáriovej, stojí na ulici Kozia 17 v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply