Bránová veža v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Mestské opevnenie vyhlásený v roku 1963. Bránová, tzv. Dolná brána (Turecká brána alebo mestská veža), bola postavená v gotickom slohu v 2.polovici 15.storočia ako súčasť mestských hradieb. Upravovaná bola v roku 1543. V roku 1612 bola nadstavaná. Ďalšie úpravy v rokoch 1663,1764,1886,1934 a 1961. Má štvorcový pôdorys a výšku šiestich podlaží. Je to jedna z dvoch brán. Tvorí ju hranolovitá veža s podjazdom, na ktorej sú umiestnené hodiny. V súčasnosti je v nej expozícia Trenčianskeho múzea. Stojí na Mierovom námestí.

Leave a Reply