Bojnická lipa

Od roku 1969 chránený strom Lipa kráľa Mateja stojí na význačnom a frekventovanom mieste pred Bojnickým zámkom v Bojniciach. Je to 700 ročná lipa veľkolistá. Ochrana najstaršej a najmohutnejšej lipy na Slovensku a jednej z najstarších v Európe. Má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa ľudovej tradície ju vysadil vtedajší pán Bojníc Matúš Čák Trenčiansky, pravdepodobne v roku 1301, v roku keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov, Ondrej VI. Lipa vyrástla v prekrásny majestátny strom. Lipa, pod ktorou v 15.storočí údajne viedol rokovania snemu legendárny uhorský kráľ Matej Korvín /1458-1490/, už vtedy bola mohutným košatým stromom. Kráľ, o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady. Vo svojom optime dosahoval strom impozantné rozmery. Hlavné konáre siahali do výšky 28m, obvod v prsnej výške bol 12,5m a priemer koruny 36m. Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc a zámku ale dokonca aj nepriatelia. Búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom 50.rokov 20.storočia začal strom rýchlo chátrať. Prvé záznamy o ošetrení lipy sú z roku 1952. Dnes má výšku 9m, obvod kmeňa 11m a priemer koruny 5m. Z pôvodného stromu zostalo len torzo. Pokračujú akcie na jeho záchranu.