Báťkova lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 616cm, priemerom koruny 21m a vekom 250 rokov. Tvorí významný krajinotvorný prvok vysokej biologickej a estetickej hodnoty. Chránená je tiež z kultúrneho, vedeckého, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Nachádza sa v Hriňovej v časti Krivec I v lokalite Šulekov vrch asi 12m od objektu rodinného domu č.155.