Banícky dom Špania Dolina 50 (Do Behlíkov)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Banícky zrubový dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia, po roku 1945 a po roku 1975. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Špania Dolina 50 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva východne od námestia.