Banícky dom Špania Dolina 43 (U Jergušov)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Banícky zrubový dom z 2.polovice 20.storočia. Upravovaný bol po roku 1981. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Špania Dolina 43 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva juhozápadne od kostola.