Administratívna budova Kálov 10 v Žiline (Živnostenský dom)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná administratívna budova, Živnostenský dom, Partestulet alebo Remeselnícky dom Gábora Barossa, bola postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v roku 1960. Je dvojpodlažná s pivnicou, má trojkrídlový pôdorys v tvare U. Nárožná budova stojí v lokalite Kálov 10.