Administratívna budova Hviezdoslavovo námestie 13 v Oravskom Podzámku (Oravský komposesorát)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bývalej starej prefektúry a Oravského komposesorátu postavená v roku 1797. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia v rokoch 1941-1942. Je to samostatne stojaca neskorobaroková budova s manzardovou strechou a pavlačou v dvornej časti. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbový solitér stojí na južnej strane Hviezdoslavovho námestia 13 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej Múzeum histórie lesníctva na Orave. Za zásluhy v boji proti Turkom daroval v roku 1606 cisár Rudolf hrad Oravu s panstvom Jurajovi Turzovi. Podmienkou darovacej zmluvy bola nedeliteľnosť majetku, jeho správa mala vždy prejsť na najstaršieho syna. Keďže Turzov rod vymrel po meči, vlastníctvo majetku prešlo v roku 1626 na sedem Turzových dcér. Vzniká významné oravské spoločenstvo šľachtických vlastníkov pôdy (komposesorát), ktorý v 17.storočí spravovalo majetok s výmerou vyše 200.000ha a ktoré pretrvalo až do 20.storočia. Vlastnícky podiel štátu sa v ňom postupne zvyšoval. Počas celej existencie bola správa Oravského komposesorátu príkladom moderného hospodárenia. Najvýznamnejšou časťou komposesorátu boli lesy, ktoré spravoval vrchný lesmajster. Túto funkciu zastával v rokoch 1864-1883 vynikajúci lesník Viliam Rowland. Počas jeho pôsobenia došlo k mimoriadnemu povzneseniu lesov Oravy. Oravský komposesorát zanikol po 2.svetovej vojne. Táto budova je pamätníkom lesníckej histórie Slovenska. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica ju v roku 2008 vyhlásili za „významné lesnícke miesto“.