Abáfiovský kaštieľ v Mokradi

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Abafiovský kaštieľ, sirotinec, bol postavený v renesančnom slohu v roku 1600. Dvojvežový kaštieľ postavili Gužičovci  po tom čo dostali osadu do daru od Turzovcov. V roku 1750 prešiel rekonštrukciou, dostal šindľovú strechu a obdobne boli pokryté aj veže s typickým zastrešením ľudovej architektúry. Barokovo prestavaný bol v roku 1758, kedy kaštieľ i majetky patrili Abafiovcom. Po skončení zemianstva patril kaštieľ istý čas cirkvi, ktorá v ňom zriadila sirotinec. Neskoršie prestavby podstatne zmenili jeho interiér. Kaštieľ prešiel úpravou okolo roku 1930 a po roku 1950, keď čiastočne zmenili jeho dispozíciu pre spoločenské funkcie obce. Slúžil ako mestský úrad a do roku 1990 v ňom sídlila Okresná správa cestovného ruchu. Osem rokov bol prázdny a stal sa terčom viacerých vlámaní. Po reštitúcii patrí opäť cirkvi a jeho priestory vlastní Spišská katolícka charita, ktorá ho dal do správy skautom, ktorí sa od roku 1999 snažia kaštieľ zreštaurovať. Solitérna stavba má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Charakteristická je manzardová strecha a dve cibuľovité striešky veží z 1.polovice 17.storočia na nárožiach južnej fasády. V miestnostiach sú klenby so štukovou rastlinnou ornamentikou. Okolo kaštieľa sa rozprestiera prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia. Kaštieľ stojí v Dolnom Kubíne, v strede mestskej časti Mokraď na ulici Mokraďská 56-58.

Park. Má nepravidelný pôdorys.