Tis v Nižnom Hrabovci

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Tis obyčajný s výškou 12m, obvodom kmeňa 220cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 200 rokov. Patrí medzi najväčšie tisy na východnom Slovensku. Je chránený z ekologických, vedecko-výskumných, náučných, estetických a kultúrno-historických dôvodov. Nachádza sa v obci Nižný Hrabovec na dvore pred kaštieľom.