Studnička pri osade Kopcovci – Dolná Mariková

Studnička pri osade Kopcovci – Dolná Mariková

Podľa informácií na dvierkach studne ju vykopal okolo roku 1925 Ján Barančík. V roku 2017 bola opravená osadníkmi osady Kopcovce, z iniciatívy Ivana Barančíka. Studňa postavená z kameňa, v ktorom sú osadené dvierka. Naľavo od nich je vo výklenku kamennej steny osadená socha Panny Márie. Pred studňou sú v upravenom areáli vyvedené dve plastové rúry, z ktorých vyteká voda a nad nimi je umiestnený veľký plochý kameň, na ktorom je možné si posedieť. Studňa sa nachádza v katastri Dolnej Marikovej, v zákrute napravo od prístupovej cesty do osady Kopcovce v nadmorskej výške približne 490m.