5134 (Z Kšinnej do Nitrianskeho Rudna)

Orientačné miesta: Kšinná (330m) – Stavanie (420m) – Kšinianska poľana, chata (lyž.vlek, 850m) – Tisovík (670m) – Rudnianska Lehota (bus, 390m) – Nitrianske Rudno (314m).

Dĺžka: 12,5km.

Čas prechodu: 3 hodiny 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 520m/klesanie 541m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v obci Kšinná, spolu so žltým chodníkom (8136). Pokračuje obcou severovýchodným smerom, prechádza okolo studničky a po spevnenej ceste mierne stúpa pod osadu Stavanie. Tu vchádza do lesa a po lesnej ceste prechádza osadou a ďalej prudšie stúpa. V stálom stúpaní postupne prechádza okolo Tonovej lavičky, Vrzoňovej lavičky a ďalšej lavičky až do lokality Na reťaziach, kde je časť chodníka istená reťazami. Odtiaľ pokračuje v stálom stúpaní do Sedla pod Čiernym vrchom (Kšinianska poľana), kde ho križuje červený chodník (0708) z Uhrovca na chatu Homôlka. Zo sedla zelený chodník už iba klesá striedavo po lesných alebo spevnených cestách do Rudnianskej Lehoty. Pokračuje po hlavnej ceste okolo Kaplnky Božského Srdca Ježišovho, pri cintoríne odbočuje doprava, prechádza okolo neho a poľnou cestou vľavo pokračuje do Nitrianskeho Rudna. Pod vodnou nádržou Nitrianske Rudno sa spája s modrým chodníkom (2606) do Kanianky, spolu pokračujú do centra obce, kde končia. Možné je pokračovať po žltom chodníku (8137) do obce Omastiná, prípadne po náučnom chodníku Fraňa Madvu do Nitrianskych Sučian.