Ševcova skala (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri Brezovej pod Bradlom.

Rozloha: 163.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana lokality s výskytom rastlinného druhu prvosienky holej (Primula auricula) na území CHKO Malé Karpaty. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.