Javorníček (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Hrádok, Lúka, Stará Lehota.

Rozloha: 150.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trenčín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovaných sutinových lesov a vápencových brál v Považskom Inovci s bohatým zastúpením rastlinných a živočíšnych druhov. Územie je známe výskytom severských aj teplomilných prvkov flóry a fauny. Na hrebeni so skupinou vápencových hrebeňových brál západnej a východnej expozície s javorovo-bukovým lesom s prímesou lipy, sa chráni vzácna flóra a fauna. Nachádza sa v Nízkom Inovci. Zistilo sa tu 18 druhov lišajníkov, 16 druhov machorastov, 15 druhov papraďorastov a 182 druhov a poddruhov semenných rastlín s viacerými vzácnymi druhmi. Významné je aj zastúpenie mäkkýšov. Dôvodom ochrany je zachovanie sutinových lesov a vápencových brál s bohatou flórou a faunou s významným zastúpením severských a teplomilných prvkov na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tematínske vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.