Abbevillien (protoacheuléen)

Kultúra je nazvaná podľa mesta Abbeville na severe Francúzska. Spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia 1,5 milióna p. n.l. – 600.000 p. n.l., teda do obdobia starého (spodného) paleolitu. Jadro abbevillienu spadá v Európe do teplého obdobia interglaciálu günz-mindel. Po tejto kultúre nasleduje kultúra acheuléen, preto sa abbevillien nazýva aj starší acheuléen alebo protoacheuléen. Sú pre ňu charakteristické hrubé a tupé pästné kliny so zachovanou kôrou pazúrikovej hľuzy a kľukatým ostrím hrán. Nástroje sa vyrábali otĺkaním kamenného jadra iným kameňom. Kolískou kultúry bola pravdepodobne Afrika, z ktorej sa neskôr rozšírila do Európy.