Platany v Okoči

Za chránené boli vyhlásené v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého. Prvý má obvod kmeňa 283cm, výšku 18m a priemer koruny 8m, druhý má obvod kmeňa 376cm, výšku 19m a priemer koruny 12m. Oba stromy majú vek 150 rokov. Rastú v lokalite Arszódpuszta 60m vľavo od cesty.