Orech čierny pri Mudroňove

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Orech čierny s výškou 20m, obvodom kmeňa 360cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 150 rokov. Dôvodom ochrany na návrh okresného konzervátora je vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam stromu. Nachádza na okraji lesného porastu č.428 vedľa poľnej cesty asi 200m severozápadne od obce Mudroňovo.