Vyšnoorlícka lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2011. Lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 397cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 390 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Vyšný Orlík pri kostole.

Skalniansky jaseň

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2008. Jaseň štíhly s výškou 34m, obvodom kmeňa 420cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 250 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Vyšná Pisaná na lesnom pozemku.

Lipy vo Vyšnej Jedľovej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to tri exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 315, 385 a 355cm, priemerom koruny 10, 16 a 14m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z krajinársko-estetických, biologických a kultúrno-historických, vedecko-výskumných, ekologických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Vyšná jedľová pri grécko-katolíckom kostole po jeho obvode.