Lipy vo Vyšnej Jedľovej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to tri exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 315, 385 a 355cm, priemerom koruny 10, 16 a 14m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z krajinársko-estetických, biologických a kultúrno-historických, vedecko-výskumných, ekologických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Vyšná jedľová pri grécko-katolíckom kostole po jeho obvode.