Žrebčín v Kopčanoch

Národná kultúrna pamiatka Žrebčín a reprezentačná budova vyhlásená v roku 1969. Barokové stavby. Upravované boli v rokoch 1752-1753, v 1. a 3.tretine 19.storočia a po roku 2005. Nachádza sa na ulici Kollárova 198. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Žrebčín. Žrebčín F. Lotrinského z 1.polovice 18.storočia. Žrebčín bol postavený ako veľkostajňa pre lipicanské kone španielskej jazdeckej školy. Pôvodne bol súčasťou krajinársko-hospodárskeho komplexu Holíčského kaštieľa. Tvorí súbor budov okolo veľkého dvora s hlavnou reprezentačnou budovou a priliehajúcimi prízemnými krídlami, ktoré boli pôvodne maštaľami lipicanských koní a španielskej jazdeckej školy. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom. Autormi stavby sú J. N. Jadot a F. A. Hillebrandt. Reprezentačná budova. Reprezentačná budova (malý...