Meštiansky dom Bratislavská 5 v Holíči (Obecný dom)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne barokový meštiansky obecný dom z roku 1624. V roku 1910 bol prestavaný a prefasádovaný v secesnom štýle. Je dvojpodlažný s manzardovou strechou. STavba má asymetricky riešený vstup uzavretý kovanou mrežovou bránou. Nad vstupom na secesnej fasáde v štukovej omietke je osadený erb mesta s datovaním 1624-1910. Radový dom sa nachádza na ulici Bratislavská 5.

Kláštor kapucínov v Holíči

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kapucínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor kapucínov. Barokovo-klasicistická budova bývalého kláštora kapucínov bola postavená v rokoch 1752-1755. Upravovaná bola v 20.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys s dvorom v strede, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. N. Jadot. Kláštor je pristavaný k severnej strane kostola. Miestnosti v stavbe sú zaklenuté pruskými a zrkadlovými klenbami. Nachádza sa na Námestí svätého Martina 2. Kostol. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.