Hrob Nosáka-Nezabudova v Sabinove

Národná kultúrna pamiatka Hrob s náhrobníkom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrob s náhrobníkom. Hrob básnika a národného buditeľa Nosáka-Nezabudova /1818-1877/ s novorománskym náhrobníkom a pamätnou tabuľou z roku 1927. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Hollého na cintoríne. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa básnika Nosáka-Nezabudova.