Pamätný dom v Krivanoch (J. Cirbusová)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätný dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Pamätný je v súvislosti s prozaičkou Jolanou Cirbusovou /1884-1940/. Nachádza sa na ulici Kostolná 3 na severnom okraji obce. Obnovou stratil pamiatkové hodnoty.