Konská železnica v Svätom Jure

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Budova bývalej konskej železnice (železničiarsky dom) bola postavená v rokoch 1839-1840. Upravovaná bola v 20.storočí. Solitérna stavba má obdĺžnikový pôdorys a je jednopodlažná. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji mesta, juhozápadne od hlavnej budovy železničnej stanice na ulici Staničná 2.

Železničná stanica v Svätom Jure

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v rokoch 1840-1846. Je dvojpodlažná. Prvá konská železnica v Uhorsku, úsek Bratislava-Svätý Jur. Tento úsek bol vystavaný v rokoch 1838-1840. So stavbou sa začalo v roku 1838 a prvý úsek Bratislava-Svätý Jur bol uvedený do prevádzky v roku 1840. Vozy boli ťahané dvoma pármi koní. Vlak premával raz predpoludním a raz popoludní tam a späť. Plány železnice vypracoval František Oto Hieronimi. Budova železničnej stanice bola postavená ako majetok súkromnej spoločnosti. Založilo ju 17 veľkostatkárov, ktorí mali majetky medzi Trnavou a Bratislavou. Od roku 1873 železnica fungovala na parný...

Zvonica v Svätom Jure

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vedľa farského Kostola svätého Juraja, mučeníka na ulici Horné predmestie v rámci jeho murovanej ohrady stojí drevená zvonica z konca 17.storočia postavená po roku 1663. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v nej gotický zvon z roku 1400. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Súbor náhrobníkov v Svätom Jure

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Súbor štyroch náhrobníkov sa nachádza na evanjelickom cintoríne v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Renesančný náhrobník farára Jána Henricha Blendingera z roku 1646. Náhrobník II. Renesančný náhrobník z roku 1648. Náhrobník III. Renesančný náhrobník z roku 1690. Náhrobník IV. Barokový náhrobník z roku 1751.