Pohrebná Kaplnka zvestovania Panny Márie v Biskupiciach

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka s areálom vyhlásená v roku 1968. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pohrebná kaplnka. Neskorobaroková rímsko-katolícka biskupská Kaplnka zvestovania Panny Márie z roku 1750. Jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na cintoríne. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1996. Drevená zvonička. Socha svätého Jána Nepomuckého.