Fara v Divíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka fara postavená v roku 1761. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1940. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. V murovanom štíte sú osadené najstaršie slnečné hodiny v Novohrade. Nachádza sa na ulici Jilemnického 505.

Bývalá fara v Ábelovej

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Novoklasicistická budova evanjelickej fary. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Pôsobila tu 25 rokov spisovateľka Božena Slančíková-Timrava /1867-1951/. Napísala tu väčšinu svojich diel. Nachádza sa v obci Ábelová 128 pri evanjelickom kostole. Pamätná tabuľa B. Slančíkovej-Timravy.

Okres Lučenec

Poloha: Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji. Rozloha: 825,6 km2 Počet obyvateľov: 69 521 (k 31.12.2022) Hustota obyvateľstva: 84,21 ob./km2 Okresné mesto: Lučenec Hranice územia: Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota. Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina...