Územia európskeho významu

Na území okresu Levoča sa nachádza 9 území európskeho významu. Dravčianska stráň (SKUEV0111) Hrádok (SKUEV0927) Jereňaš (SKUEV0224) Levočské dubiny (SKUEV0110) Ordzovianske dubiny (SKUEV0108) Rajtopíky (SKUEV0109) Spišskopodhradské stráne (SKUEV0107) Spišskopodhradské travertíny (SKUEV0105) Spišskopodhradské travertíny (SKUEV2105)

Duby v Bijacovciach

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 16-22m, obvodom kmeňa 313-343cm, priemerom koruny 18-19m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z dendrologických, estetických, historických, krajinotvorných, kultúrnych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Bijacovce na nádvorí kaštieľa.