Rušňové depo v mestskej časti Juh (Železničná stanica)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remíza. Železničná remíza, rotunda, bola postavená pred rokom 1912. Upravovaná bola v 2.polovici 40.rokov 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pri bitúnku v južnej časti železničnej stanice. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Budova č. 2654. Vodojem. Modernistická stavba vodárne, vodárenskej veže, bola postavená v rokoch 1946-1950. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti železničnej stanice. Stavba č. 2680.

Hrob A. Pridavku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Hrob spisovateľa a rozhlasového pracovníka Antona Pridavku /1904-1945/ s náhrobníkom z roku 1946. Autorom je Fraňo Gibala. Nachádza sa v mestskej časti Juh. v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne za ústredným krížom.

Hrob popravených antifašistov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Spoločný hrob popraveným antifašistom, obetiam pri výstavbe Ťahanovského tunela, s náhrobníkom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1973. Autorom chýbajúcej tabule je Vojtech Löffler. Nachádza sa v mestskej časti Juh v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne.

Hrob obesených antifašistov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Spoločný hrob popravených, obesených,  antifašistov s náhrobníkom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1973. Autorom chýbajúcich tabúľ je Vojtech Löffler. Nachádza sa v mestskej časti Juh, v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na verejnom cintoríne.

Hrob neznámeho vojaka

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Hrob neznámeho vojaka s náhrobníkmi z roku 1973. Autorkou nápisov tabule a chýbajúcej pôvodnej tabule je Mária Bartuszová. Nachádza sa v mestskej časti Juh, v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne v úrovni chodníka.