Územia európskeho významu

Na území okresu Kežmarok sa nachádza 12 území európskeho významu. Belianske lúky (SKUEV0144) Beliansky potok (SKUEV0333) Jordanec (SKUEV0950) Malé osturnianske jazerá (SKUEV0335) Osturniansky potok (SKUEV0712) Pieniny (SKUEV0337) Pieniny (SKUEV1337) Poš (SKUEV0709) Stredný tok Popradu (SKUEV0951) Tatry (SKUEV0307) Trstinné lúky (SKUEV0945) Veľké osturnianske jazero (SKUEV0334)

Lipa na Pustovci

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1997. Lipa veľkolistá s výškou 34m, obvodom kmeňa 816cm, priemerom koruny 25m a vekom viac ako 500 rokov. Je chránená z prírodných, historických, kultúrnych a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa 6km severozápadne od obce Toporec v lokalite Pustovec.