Stromy v Bytči

Stromy boli za chránené vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre stromov, ktoré sú chránené z kultúrneho a estetického dôvodu. Oba majú pozoruhodne vysoký vek. Javor mliečny má obvod kmeňa 350cm, výšku 18m, priemer koruny 15m a vek 270m. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 445cm, výšku 22m, priemer koruny 20m a vek 350 rokov. Rastú v areáli kaštieľa, pred Sobášnym palácom.

Lipy v Súľove

Stromy boli za chránené vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dve lipy malolisté. Sú chránené z estetického, kultúrneho, krajinárskeho a historického dôvodu. Prvá lipa má obvod kmeňa 362cm, výšku 15m, priemer koruny 12m a vek 220 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 350cm, výšku 32m, priemer koruny 17m a vek 250 rokov. Jedna z líp stojí pri katolíckom kostole a druhá, ktorá bola vysadená okolo roku 1603 stojí pri kaštieli.

Lipy v Kotešovej

Stromy boli za chránené vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy malolistej. Sú chránené z estetického, kultúrneho a zdravotno-hygienického dôvodu. Prvá lipa má obvod kmeňa 364cm, výšku 25m, priemer koruny 20m a vek 200 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 317m, výšku 24m, priemer koruny 20m a vek 200 rokov. Tretia lipa má obvod kmeňa 460cm, výšku 27m, priemer koruny 18m a vek 350 rokov. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 257cm, výšku 25m, priemer koruny 15m a vek 190 rokov. Rastú na cintoríne za kanálom.