Lipy v Kotešovej

Stromy boli za chránené vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy malolistej. Sú chránené z estetického, kultúrneho a zdravotno-hygienického dôvodu. Prvá lipa má obvod kmeňa 364cm, výšku 25m, priemer koruny 20m a vek 200 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 317m, výšku 24m, priemer koruny 20m a vek 200 rokov. Tretia lipa má obvod kmeňa 460cm, výšku 27m, priemer koruny 18m a vek 350 rokov. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 257cm, výšku 25m, priemer koruny 15m a vek 190 rokov. Rastú na cintoríne za kanálom.