Uhorská cvernová továreň v Ružinove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budova Uhorskej alebo Bratislavskej cvernovej továrne bola postavená v industriálnom štýle v rokoch 1904-1905. Upravovaná bola v roku 1910, v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1965. Budova má obdĺžnikový pôdorys, štvortraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná. „Cvernovka“ stojí v časti Nivy na rohu ulíc Páričkova 18 a Svätoplukova.

Prečerpávacia stanica v Ružinove

Národná kultúrna pamiatka Prečerpávacia stanica vyhlásená v roku 2011. Stanica stojí v časti Nivy na severnom brehu Dunaja v západnej časti Zimného prístavu 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prečerpávacia stanica. Vodárenská prečerpávacia stanica odpadových vôd s technologickým zariadením bola postavená v novorenesančnom slohu v rokoch 1904-1905. Upravovaná bola v 50.-70.rokoch 20.storočia a v roku 1984. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je F. Riedl. Technologické zariadenie.

Plynáreň v Ružinove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Areál bol postavený v roku 1935. Upravovaný bol v roku 1995. Areál SPP sa nachádza na ulici Mlynské Nivy 44. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kotolňa. Budova kotolne má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. V súčasnosti sa v nej nachádza Plynárenské múzeum. Komín. Tehlový komín bratislavskej plynárne. Výrobná hala s laboratóriom. Výrobná hala, sulfátka, s laboratóriom má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2012. V súčasnosti sa v hale nachádza Plynárenské múzeum.

Obilné silo v Ružinove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Železobetónové obilné silo Ludwigovho mlyna bolo postavené v rokoch 1934-1934. Solitérna desaťpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Realizátormi stavby boli Pittel§Brausewetter. Nachádza sa na ulici Metodova oproti budove gymnázia na ulici Metodova 2 v lokalite Nivy.