Hradisko Veľký vrch v Divinke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Praveké a stredoveké výšinné hradisko z obdobia laténu, ľudu púchovskej kultúry, Veľký vrch sa nachádza severozápadne od obce na kóte 530,1m. Tu vybudoval ľud lužickej kultúry mohutné opevnenie v neskorej dobe bronzovej. Zaberalo plochu 12ha a v najvyššie položených miestach viacnásobné valy opevňovali rozsiahlu akropolu. Jej opevnenie využívali a prebudovali v dobe laténskej, keď na tomto mieste stálo hradisko púchovskej kultúry. V 6.storočí starí Slovania znovu osídlili akropolu Veľkého vrchu. Bolo tu vtedy správne a mocenské centrum severozápadného Slovenska. Ďalšie malé opevnenie bolo na blízkom Háji.