Lipy v Roztokoch

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Je to 8 exemplárov lipy malolistej s výškou 21m, obvodom kmeňa 170-312cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, ekologických, rekreačných, a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Roztoky pri kostole zvnútra ohradného múrika.